Richtlijnen voor onderweg

Om het verloop van de ritten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen met een maximum aan veiligheid en fietsplezier is het in ieders belang om volgende richtlijnen te respecteren. 

 

A Groep


 • gemiddelde snelheid 25 km/u
 • maximum snelheid 27 km/u
 • als de groep uit 15 of meer fietsers bestaat is m’n niet verplicht fietspaden te volgen. De keuze wel of niet wordt gemaakt door de kopmannen
 • de ritten doen jaagpaden, smalle – en onverharde wegen aan


A+ Groep


 • gemiddelde snelheid 28 km/u
 • maximum snelheid 31 km/u
 • als de groep uit 15 of meer fietsers bestaat is m’n niet verplicht fietspaden te volgen. De keuze wordt gemaakt door de kopmannen. In functie van de snelheid en de grootte van de groep zal men eerder geneigd zijn om voor de rijbaan te kiezen.
 • jaagpaden, smalle – en onverharde wegen worden maximaal vermeden


Algemene richtlijnen


 • Het verkeersreglement wordt ten allen tijde gevolgd.
 • Doe een babbel maar concentreer u ook op de weg.
 • De kopmannen zullen er over waken dat bij grote groepen en na kruispunten of hindernissen de snelheid langzaam wordt verhoogd.
 • De kopmannen worden altijd op de hoogte gebracht wanneer iemand achterblijft of moet stoppen.
 • Instructies ivm de toestand van de baan, tegenliggers, verkeer, enz. moeten duidelijk doorgegeven worden zowel naar de kop van de groep als naar achter en door iedereen.
 • Aan de kruispunten, ronde punten of waar dan ook worden de kopmannen niet voorbij gestoken, iedereen blijft op zijn plaats. We steken het kruispunt over als het voor iedereen mogelijk is of één van de kopmannen gaat voorop rijden om te kijken of er in groep kan overgestoken worden. “Het is kleir a ge a weirt” is geen goede slogan.
 • Er wordt max. per 2 naast elkaar gereden. Gaten moeten dicht gereden worden. We rijden ook achter onze voorganger en niet schuin er naast.
 • Op paden en wegen waar er geen goede zichtbaarheid is moet ofwel één van de kopmannen voorop gaan rijden om de groep te waarschuwen voor tegenliggers of wordt er achter elkaar gefietst. De kopman beslist hier.
 • Voor het snuiten van de neus gebruikt men een zakdoek of men laat zich even afzakken om achterin zijn ding te doen waarna men zijn plaats weer kan innemen.


Afspraken “Rijden met A+”


 • De kopmannen zullen op de eerste rijen rijden en regelmatig roteren.
 • Zij zullen de afgesproken snelheid bewaken en aanhouden.
 • De leden die de vooropgestelde snelheid niet aankunnen worden gevraagd om apart of met de A groep verder hun conditie te verbeteren om later evt terug aan te sluiten bij de A+. Zij kunnen eventueel een eerste keer proberen op een dinsdagavondrit om te bepalen of zij de snelheid al dan niet aankunnen.
 • De start en einde van de rit is op een rustiger tempo.
 • Om de snelheid (en veiligheid) in de groep te houden kan bij kruispunten en op jaagpaden één van de kopmannen voorop gaan rijden. Kopman beslist hier.
 • Voor de ritten tot 120km worden er korte plas- en eetpauze(s) ingelast.
 • Voor de ritten boven de 120km wordt buiten de bestaande plas- en eetpauzes nog een locatie gekozen voor een middagpauze.
 • Mogelijkheid tot het bijvullen van de drinkbussen en sanitaire voorzieningen voor de dames, incl. middagpauze zal gecommuniceerd worden bij de aankondiging van de rit.
 • Principe is dat de groep samen blijft, samen uit samen thuis. Bij afgepijlde ritten kan hiervan afgeweken worden, wat er eigenlijk op neer komt dat de super A+-ers eens meegaan met een nog snellere groep.